Termeni si conditii

Folosirea acestui site implica acceptarea acestor termeni si conditii. Pentru folosirea in bune conditii a site-ului va recomandam citirea cu atentie a termenilor si conditiilor.

Drepturile de autor

Continutul acestui site este proprietatea MEGA IT STORE SRL si este aparat de legea dreptului de autor (Legea nr 8/1996). Folosirea fara acordul MEGA IT STORE SRL a oricaror elemente din continutul acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

Frauda

Orice tentativa de acces neautorizat pe www.sonorizari-conferinte..ro si orice incercare de frauda va fi raportata autoritatilor competente.

Litigii

Orice litigiu aparut intre Clienti si Societate va fi rezolvata prin cale amiabila. In cazul in care nu s-a reusit stingerea conflictului pe cale amiabila, competenta revine instantelor de judecata din Romania.

Politica de confidentialitate

SC MEGA IT STORE SRL (www.sonorizari-conferinte.ro) este inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 29221.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, MEGA IT STORE SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectarii datelor este: finalizarea comenzii, informarea utilizatorilor privind situatia contului, informarea utilizatorilor/clientilor privind starea comenzilor, reclama, marketing si publicitate.

Sunteţi/nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare finalizarii comenzii. Refuzul dvs. determină anularea comenzii.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: MEGA IT STORE SRL

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la MEGA IT STORE SRL. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.